ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Ogólnomiejski projekt nr 15 w SBO 2018
„Przywrócenie klimatu starego miasta na ul. Tkackiej”

Projekt zakłada:

  • budowę równych chodników;
  • remont nawierzchni ulicy;
  • uporządkowanie parkowania;
  • zmniejszenie hałasu;
  • wprowadzenie zieleni;
  • budowę miejsc z ławkami.